Oak - Josef Pajl
Česky - English   

Tesák Lesů České republiky, s.p.

Po vzniku samostatného Československa, s hrdostí na vlastní stát v roce 1937 ustanoveno výstrojním řádem podniku Státní lesy a statky jako součást stejnokroje nošení loveckého tesáku jako poboční zbraně a zároveň odznaku - symbolu (tesák SLS). Nižší úředníci a personál nosili soupravu tesáku a pochvy v tmavě mořené variantě kování s pochvou v barvě černé a tesák byl inventárním majetkem evidovaným tou kterou lesní správou. Vyšší úředníci si pořizovali kompletně zlacený tesák na vlastní náklady a byl jejich majetkem.

Výrobci tesáku SLS (Státní lesy a statky) byli J. Novotný Praha, Hynek Hojtaš Praha, Wlaszlowits - Štós a Lověna Praha. Provedení od jednotlivých výrobců se liší, ale velikost, koncepce, a výzdoba jsou stejné.

Tesák SLS byl nošen až do druhé světové války, kdy za protektorátu Čechy a Morava měl upravenu výzdobu, a to tím způsobem, že ze státního znaku na záštitě zmizel znak Slovenska (spoločne so Slovenským štátom) a z rubové strany příčky většinou přibylo vyražené "P".

Po skončení války bylo provedení tesáku SLS vráceno do původního stavu a byl nošen až do roku 1948, kdy skončilo nejen nošení tesáku, ale byl konec i občanským svobodám, podnikání a začala doba temna (alespoň z pohledu nožíře - živnostníka, komunisté měli jistě jiný názor).

Současně s tesákem SLS existoval ještě tesák VLP (Vojenské lesní podniky), přičemž velikost a koncepce byla víceméně shodná, ale výzdoba odlišná. Z obrázků je to jasně patrno.

  

I tento tesák měl variantu tmavě mořenou s černou barvou pochvy a zlacenou pro vyšší úředníky s pochvou v barvě červenohnědé, stejně jako tesák SLS.

Je paradoxem, že o tak "mladé" zbrani existuje velice málo skutečně doložitelných informací.

Neví se, kolik tesáků bylo vyrobeno, kolik kterým výrobcem, kdo první tesák pro Státní lesy a statky vyráběl. Na svědomí to má druhá světová válka a následný chaos...

Z historie se přeneseme do současnosti, kdy se rok 2005 stává rokem obnovení tesáku státních lesů - v současnosti podniku Lesy České republiky, s.p. (poprvé představen na výstavě Natura Viva 2005 v Lysé nad Labem 27.5.2005).

Souprava tesáku LČR nezapře původní předlohu a je jasně patrno, že se skutečně jedná o pokračování tradice symbolu lesnictví a myslivosti.

Ačkoliv na první pohled není rozdíl mezi tesáky SLS a LČR patrný, každý jednotlivý díl vykazuje odlišnosti ve výzdobě a čepel i v materiálu, ale úroveň zpracování je minimálně na stejně vysoké úrovni jako v roce 1937.

Čepel tesáku LČR:

Mat. nerez. ocel AK 5, kalena a popuštěna, s vysokým leskem, se středovým výbrusem a u hrotu s výrazným falešným ostřím do poloviny šířky čepele.
Délka čepele:350 mm; šířka 24,5mm; tloušťka 4,5 mm.

Jílec-rukojeť:

Jílec tvořen mosaznou garniturou:
záštitným listem- mušlí
Příčkou- záštitou
Objímkou- kroužkem
Prstencem
Hlavicí
Všechny díly jílce jsou cizelérsky zpracovány.
Mezi objímku a prstenec je vsazena rukojeť z výsady parohu jelena evropského.

Pochva

Pochva se skládá z částí kovových, pasířsky vyrobených z mosazi:
horní kování pochvy- obústek s ražbou
dolní kování pochvy - nákončí s ražbou
Tělo pochvy tvoří hovězí kůže- hlazenice vyztužená dřevem, a barvená do černé polomatné barvy.

Všechny mosazné díly soupravy tesáku LČR jsou mořeny - patinovány do tmavé barvy.

Každý kus je označen leptaným číslem pod listovou záštitou a z rubové strany signaturou J.Pajl Sedlčany.

Nevelké množství tesáků určené sběratelům je bez číselného - pořadového čísla.

Předloha tesáku LČR je majetkem Lesů České republiky, s.p. a samotný tesák je vyráběn na jejich objednávku.

S hrdostí musím uvést, že k výrobcům z první republiky se mohu počítat i já a naše rodinná firma...

Back