Oak - Josef Pajl Oak nožířství - Josef Pajl
Galerie
Aktuální nabídka
Články, materiály
Kontakt
Ocenění, reference
Tesák Lesů České republiky, s.p.
Josef Pajl

Nože vyrábím od roku 1981.

Pro­fe­si­o­nál­ně od roku 1990, a to nože z vlastní uhlíkaté da­mas­cén­ské oce­li, nože z nerezavějících ocelí prá­ško­vých, ne­re­za­vě­jí­cích da­mas­cén­ských ocelí, titanu, že­lez­ných me­te­o­ri­tů, stříbra, zlata ...
Ma­mu­to­vi­na, slo­no­vi­na, per­leť, mro­ží zub, di­no­sau­ří kost, pa­roh, vzácná exo­tic­ká dře­va a mis­trov­ská prá­ce, to jsou no­že lo­vec­ké, lu­xus­ní, no­že ori­gi­nál­ní a sbě­ra­tel­ské se sig­na­tu­rou Signatura
Navaja 1863
Člen Asociace nožířů Bohemia Cultellatores

Nové nože Josefa Pajla

Nůž časopisu Myslivost 2013 - Lovecký Tesák
Slavnostní lovecký tesák

Držitel ocenění Myslivecký nůž roku 2019 ve dvou kategoriích, zdobený Nůž roku 2018, Myslivecký nůž roku 2017 ve dvou kategoriích, zavírací Nůž roku 2016, Nůž časopisu Myslivost 2015 ve dvou kategoriích, Nůž časopisu Myslivost 2014, lovecký tesák - Nůž časopisu Myslivost 2013 a 2014, zavírací Nůž roku 2013, pevný Nůž roku 2013, pevný Nůž časopisu Myslivost 2013, zavírací Nůž roku 2012, a zavírací Nůž časopisu Myslivost 2012 v nejvyšší české soutěži NOŽE v Příbrami.
>> Další ocenění

Nůž časopisu Myslivost 2014 - lovecký tesák
Lovecký tesák

Nožířství - Josef Pajl. Výroba nožů. Nože kapesní, lovecké, zavírací, autorské, profesionální kuchyňské

Řemeslná výroba většiny typů nožů, jak pevných, tak zavíracích. Nože mají čepele jištěny spolehlivými pojistkami. Nožíř používá původních technologií a způsobů výroby (damascenská ocel, kovářské zpracování oceli), moderní nástroje, technologie a materiály jsou při tom využívány v nejvyšší možné míře. Užitné vlastnosti nožů jsou prioritou spolu s vlastním originálním designem, ergonomickými rukojeťmi a často unikátními materiály (jako meteorit Gibeon, Sichote-Alin).

Kvalita nože

Kvalita nože je zaručena zárukou na funkci, materiály a zpracování. Každá čepel nože je kontrolována na tvrdost, stejně jako ostatní součástky zejména zavíracích nožů, jako jsou pera a pilky.

Počet přístupů: